Ga naar de inhoud

Verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door vzw FOS-Shop uitgevoerd en zullen gelden boven eventuele voorwaarden op documenten van de koper. Behoudens schriftelijke bevestiging is geen enkele toevoeging of wijziging aan deze voorwaarden bindend voor vzw FOS-Shop.

 • Elke bestelling, via deze website, schriftelijk of telefonisch geplaatst, is bindend voor de opdrachtgever.
 • Leveringstermijn: binnen de 10 dagen na ontvangst bestelling.
 • Leveringstermijnen gelden enkel als aanwijzing en zijn niet bindend voor vzw FOS-Shop, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Vertraging bij het leveren kan geen aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding.
 • Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd van rechtswege ten belope van 1.5% per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd belopende van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadevergoeding
 • Bij niet betaling behoudt vzw FOS-Shop zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of nieuwe bestellingen te weigeren.
 • Verkochte goederen blijven eigendom van vzw FOS-Shop tot de volledige betaling van hun prijs, hoofdsom en bijkomende kosten inbegrepen. De verzending van de goederen gebeurt steeds op eigen risico van de verkoper.
 • Vzw FOS-Shop behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. De prijzen vermeld in de catalogus of andere door haar uitgegeven publicaties, zijn geldig voor de duur van de periode vermeld in de betreffende publicatie.
 • Goederen die onbeschadigd zijn kunnen tot 15 dagen na de leveringsdatum worden teruggezonden om geruild te worden, onder vermelding van factuurnummer. De koper heeft het recht aan vzw FOS-Shop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 15 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.
 • In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd.
 • Online aankopen in de vzw FOS-Shop worden enkel geleverd binnen België. Gelieve ons te contacteren indien u in een ander land woont.
 • Minderjarigheid. Bestellingen van minderjarigen zijn slechts geldig mits de ouders/voogd hun schriftelijke toestemming geven.
 • Port en verzendingskosten worden aangerekend volgens de geldende tarieven.
 • Mocht je iets bestellen dat niet meer in voorraad is dan waarschuwen we u. U kunt de bestelling dan annuleren of wachten tot het ontbrekende artikel opnieuw verkrijgbaar is.
 • De foto’s van onze artikelen zijn momentopnamen. Hun actuele look kan intussen wat veranderd zijn: een iets ander model, een andere kleur. In de mate van het mogelijke houden wij u hiervan op de hoogte.
 • Levering. De post of een transportbedrijf levert de bestelling op het door u opgegeven adres. Kijk steeds de verpakking na. Schade dien je te melden aan de bezorger van het pak.

Privacyregeling

Vzw FOS-Shop verzamelt persoonlijke informatie in het kader van registratie op de website, aanvraag van een catalogus of bestellingen. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door vzw FOS-Shop voor marketing doeleinden. Indien u dit niet wenst, kan u ons dit meedelen.

Recht op inzage

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgevens, in voorkomend geval recht op verbetering en het recht om de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing. Deze informatie zal onder geen beding doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.

Wijziging privacyregeling

Vzw FOS-Shop behoudt zich het recht voor deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website.

Contactgegevens

Vzw FOS-Shop
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
België

FOS-Shop

De winkel voor al je FOS-basics van uniform tot gamel, maar ook met buitenleven-must-have’s in de rekken.

Online bestellen kan via onze webshop of kom langs tijdens onze openingsuren.

Alle winst wordt gebruikt ten voordele van FOS Open Scouting.

Openingsuren

Op woensdag van 14u tot 18u
Online 24/24

FOS-Shop zal gesloten zijn:

Van 25 oktober tem 4 november 2019

Van 20 december tem 8 januari 2020

Online bestellingen worden niet verwerkt

Onze locatie

Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent
België

Bekijk in Google Maps

Contacteer ons

Heb je vragen of vind je niet wat je zoekt, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij proberen je zo snel mogelijk verder te helpen.

Via telefoon

+32 9 245 45 86